top of page

Els nostres serveis estan enfocats a donar suport i potenciar a PIMES de Restauració, que tinguin la necessitat d'una àrea de millora en organització, productivitat, qualitat, serveis i costos.

Què fem

Enfortir, acompanyar i potenciar el negoci a la cuina i establiment.

Aqulinary és una empresa creada per a donar suport, potenciar i reforçar, tots aquells negocis de el sector de la gastronomia i la restauració, adaptant-se a les necessitats específiques de cada client.

01 EQUIP HUMÀ

Model d'organització i establiment de seccions de la cuina.

Capacitació de l'equip i dinàmica del grup de treball.

Estructurar, organitzar, i controlar les necessitats de personal i de l'negoci.

Creixement de lideratge i guia de l'equip humà; el seu desenvolupament, formació i potenciació de talents.

Bases per a establir comunicació amb l'equip, motivació, normes i procediments.

Coneixements base en seguretat, prevenció i bons hàbits de funcionament.

02 GESTIÓ ECONÒMICA

Control i classificació de productes i proveïdores.

Eficiència en l'escandallado i anàlisi de productes.

Potenciar canals de comunicació sobre gestió.

Control d'estoc, anàlisi i gestió de la informació.

Anàlisi de productes i ofertes segons el rendiment real.

Estudi de la gastronomia sobre l'estat econòmic real de l'negoci.

Control de costos en el disseny d'ofertes, venda i productes.

03 GESTIÓ DE PROCESSOS

Organització dels espais, dinàmiques per al control d'estoc, manteniment de productes en conservació i rotació de les matèries primeres.

Ordre, control sobre: produccions diàries i setmanals, comunicació, rendiment de l'equip, organització i eficiència en l'Operativa.

Programació de comandes a proveïdores, efectivitat en execució de comandes, estalvis de temps de dedicació i alliberament d'espai mental.

Control d'estoc bàsic, aplicat a necessitats com: produccions de partida emmagatzemades en congelador o càmeres refrigeradores, gèneres, productes, etcètera.

Calendari de canvis de gastronomia, creació i plantejament anual, organització de les etapes de canvi.

04 CONTROL D'INFRAESTRUCTURES

Organització sobre l'administració dels recursos i control de les infraestructures.

Efectivitat en els registre dels processos APPCC.

Estandardització de registres d'operativa de la cuina, normes i processos.

Implantació de sistemes de treball efectiu per rendiment de maquinària i infraestructura de l'establiment.

Sistemes, comunicació i control, entre l'Equip, Industrials i administració.

Planificació de l'Manteniment i Neteja de la Cuina.

bottom of page